kasy fiskalne dla przedsiębiorstw

Kasy fiskalne – podstawowy podział

Kasy fiskalne to urządzenia elektroniczne, które służą różnym przedsiębiorcom do rejestracji obrotu wraz z kwotą podatku należnego, który należy odprowadzić ze sprzedaży detalicznej. Takie kasy zwykle posiadają wbudowaną pamięć fiskalną, która rejestruje wszelkie transakcje jakie zostały zawarte danego dnia. Do…

Kto musi posiadać kasy fiskalne

Polskie przepisy skarbowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek posiadania i posługiwania się kasą fiskalną. Szczegółowe zasady posiadania i prowadzenia sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych określają przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Wynika z nich jednoznacznie, że każdy podatnik, który podejmuje…