Kto musi posiadać kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Polskie przepisy skarbowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek posiadania i posługiwania się kasą fiskalną. Szczegółowe zasady posiadania i prowadzenia sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych określają przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Wynika z nich jednoznacznie, że każdy podatnik, który podejmuje się prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności lub rolnikom rozliczającym się ryczałtowo, powinien posiadać kasę fiskalną.

Co to jest kasa fiskalna?

Odpowiadając na wyżej zadane pytanie można odpowiedzieć, że kasą fiskalną jest niewielkie urządzenie z zaimplikowanym specjalnym oprogramowaniem, dzięki któremu kasa ma możliwość rejestrowania wszystkich transakcji sprzedaży a także drukowania dokumentów z nią związanych. Zadaniem kasy jest swoiste monitorowanie wielkości sprzedaży i automatyczne naliczanie należnego podatku od towarów i usług.

Kasy fiskalne z zasady są obowiązkowe wszędzie tam, gdzie odbywa się jakakolwiek sprzedaż osobom prywatnym, które nie posiadają działalności gospodarczej, a także wszystkim rolnikom ryczałtowym. Takie regulacje wynikają wprost z ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

Kto musi obowiązkowo rejestrować kasy fiskalne?

W zasadzie każdy przedsiębiorca podejmujący się sprzedaży towarów bądź usług powinien zapoznać się szczegółowo z przepisami dotyczącymi obowiązku posiadania kas fiskalnych. Regulacje normujące ta kwestię zmieniają się dość często, stąd na bieżąco należy śledzić zasady obowiązku posiadania kas.

Warto jednak zauważyć, że ustawodawca nakładając na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania kas, wprowadził katalog rodzajów działalności gospodarczej, w prowadzeniu których kasy fiskalne są bezsprzecznie obowiązkowe. Jednakże równolegle określił katalog dziedzin biznesu, który zwolniony jest z tego obowiązku. Podstawowym kryterium obowiązku rejestrowania obrotu i obowiązującego z tego tytułu podatku za pomocą urządzenia fiskalnego jest wysokość osiąganego obrotu w pierwszym roku prowadzania działalności, a także w latach następnych. Kolejną przesłanką zobowiązującą do stosowania kas fiskalnych jest rodzaj działalności gospodarczej bez względu na wysokość osiąganego dochodu i obrotu. Przykładem takiej działalności jest sprzedaż gazu płynnego, usługi transportowe taksówką, sprzedaż sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzedaż srebrnej biżuterii.