Kubki z nadrukiem firmowym a reklama w radiu

Kubki z nadrukiem

Kubki z nadrukiem

Współczesny marketing w znacznej mierze opiera się na dystrybucji przez reklamodawców gadżetów reklamowych. Ich siła oddziaływania jest bardzo duża, przyciągają uwagę klientów poprzez atrakcyjny wygląd oraz inne walory. Jednakże skuteczność gadżetów reklamowych nie wyczerpuje zasobów większości kampanii reklamowych. Firmy stosują znacznie więcej narzędzi marketingowych. Reklamy można umieszczać również w środkach masowego przekazu, jak telewizja, internet, radio czy prasa. Które z wymienionych nośników reklamy: gadżety czy środki masowego przekazu, są skuteczniejsze?

Odpowiadając, posłużmy się przykładem. Kubki z nadrukiem firmowym należą do najpopularniejszych gadżetów reklamowych, natomiast reklama w radiu jest reprezentacyjna wśród reklam w środkach masowego przekazu. Kubki z nadrukiem z całą pewnością mają mniejszą siłę oddziaływania, tzn. są w stanie dotrzeć do mniejszej liczby potencjalnych klientów, aniżeli reklam w radiu. Chyba, że ilość dystrybuowanych kubków wystarczy na promocję ogólnokrajową. Z reguły jednak to radio jest nośnikiem docierającym do klientów w całym kraju. Mowa oczywiście o ogólnokrajowych stacjach radiowych.

Poza siłą oddziaływania liczą się jednak także koszty. Jak się wydaje, kubki z nadrukiem firmowym są tańsze niż reklama w radiu. Większa masowość idzie w parze z wyższą ceną. Warto podkreślić, że zarówno cena reklamy w radiu jak też produkcji i emisji kubków zależy od wielu czynników. Jeśli jednak przyjąć, że w obu przypadkach celem jest reklama ogólnokrajowa, koszty dystrybucji kubków są przeważnie niższe.

Jeśli chodzi o bilans kosztów i zysków danej formy reklamy, tutaj również lekkie wskazanie powinno pójść w stronę kubków noszących nadruki. Jest tak dlatego, że w przypadku kampanii ogólnokrajowej kubki te są w stanie lepiej przyciągać uwagę klientów, ze względu na element innowacyjności. Reklam w radiu jest bowiem bardzo dużo, dlatego ciężko zyskać zainteresowanie słuchaczy. W związku z tym stosunek koszów do zysków tego rodzaju reklamy jest zwykle korzystniejszy, niż w przypadku reklamy w radiu. Wszystko jednak zależy od celów danej firmy.