kasy fiskalne biznes

Kto musi posiadać kasy fiskalne

Polskie przepisy skarbowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek posiadania i posługiwania się kasą fiskalną. Szczegółowe zasady posiadania i prowadzenia sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych określają przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Wynika z nich jednoznacznie, że każdy podatnik, który podejmuje…