Kasy fiskalne

Zmiany od 1 stycznia 2013 roku

Od stycznia 2013 roku zastosować należy nowe, niższe limity zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

29 listopada 2012 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012 poz. 1382). Kluczową zmianą jaką wprowadza jest obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. W myśl rozporządzenia ze wspomnianego obowiązku od stycznia przyszłego roku zwolni się tych podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł oraz odpowiednio nie osiągną w danym roku limitu 20.000 zł obrotu. Obecnie limit ten jest dwukrotnie wyższy i wynosi 40.000 zł, a jedynie w przypadku podatników zakładających działalność gospodarczą w pierwszym roku równy jest 20.000 zł.

Tagged on: